Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Organizacja roku szkolnego 2016/2017
Semestr I (01.09 -19.12.2016r.)*
1. 01.09.2016r. Rozpoczęcie roku szkolnego
2. 02- 15.09.2016r. Omówienie i przypomnienie obowiązujących przepisów Statutu
Szkoły (lekcje wychowawcze)
3. Wrzesień 2016r. Ostateczne terminy:
a) założenia dzienników do 05.09.2016r.
b) założenia i uporządkowanie arkuszy ocen do 19.09.2016r.
c) poinformowania uczniów o wymaganiach edukacyjnych
wynikających z realizowanego programu nauczania oraz
sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów
do 09.09.2016r.
4. 14.09.2016r. Rada Pedagogiczna – godz. 17:30
5. 19.09.2016r. Zebrania z rodzicami uczniów klas II, III TECH  godz. 17.00 ,
klas II i III ZSZ godz. 18.00  
6. 20.09.2016r. Zebranie z rodzicami klas pierwszych.  TECH 17:00, ZSZ 18:00,
(aula) 
7. 21.09.2016r. Zebranie z rodzicami klas czwartych  TECH 18:00,(aula)
8. 22.09.2016r. Walne zebranie Rady Rodziców -  godz. 17.00 
9. 30.09.2016r. Ostateczny termin składania wstępnej deklaracji maturalnej
- Matura 2017 - klasy IV TECH oraz szkoły zaoczne
10. 5-6.11.2016r. Powiadomienie słuchaczy o dopuszczeniu do sesji egzaminacyjnej
11. 16.11.2016r. Śródokresowe zebrania z rodzicami - TECH.  Drzwi otwarte
dla rodziców godz. 18.00-19:00
12. 17.11.2016r. Śródokresowe zebrania z rodzicami - ZSZ.  Drzwi otwarte
dla rodziców godz. 18.00-19:00
13. 22.11.2016r. Rada Pedagogiczna – godz. 17:30
14. Listopad/grudzień 2016 r. Próbny egzamin maturalny
15. 28.11.2016r. Ostateczny termin powiadomienia rodziców i uczniów
klas IV o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych
z przedmiotów zawodowych naucznych w klasie IV TECH.
16. 16.12.2016r. Ostateczny termin wystawienia ocen za I semestr
17. 19.12.2016r. Rada Pedagogiczna - klasyfikacyjna godz. 17:30
* semestr I w szkołach zaocznych - 01.09.2016r - 21.12.2016r.
Semestr II (20.12.2016 r. - 23.06.2017r.)*
1. 19.12.2016r. Rada Pedagogiczna - klasyfikacyjna godz. 17:30
2. 19.12.2016r. Zebrania z rodzicami- TECH, Drzwi otwarte dla
rodziców 18:30-19:30
3. 20.12.2016r. Zebrania z rodzicami - ZSZ, Drzwi otwarte dla
rodziców 18:00-19:00
4. 22.12.2016 r. Wigilie klasowe; dzień wolny od zajęć dydaktycznych
5. 23.12-31.12.2016r. Zimowa przerwa świąteczna
6. 12.01.2017r. Rada klasyfikacyjna dla słuchaczy szkół zaocznych 17:30
7. 12.01.2017r. Rada Pedagogiczna – analityczna o godz. 17:30
8. 12.01.2017r. Egzamin zawodowy: dzień wolny od zajęć edukacyjnych
9. 30.01-12.02.2017r. Ferie zimowe
10. 07.02.2017r. Ostateczny termin składania deklaracji maturalnych
11. 13.02. - 24.02.2017r. Praktyki zawodowe klasy IITE
12. 25-26.02.2017r. Powiadomienie słuchaczy klas maturalnych o dopuszczeniu
do sesji egzaminacyjnej
13. ? Rekolekcje wielkopostne 
14. 15.03.2017r. Zebrania informacyjne dla rodziców uczniów klas programowo
najwyższych godz. 18:00. Drzwi otwarte dla rodziców klas
maturalnych 18:30-19:30
15. 27.03.2017r. Ostateczny termin powiadomienia o rocznych ocenach
klasyfikacyjnych oraz ocen z zachowania w klasie IV TECH
16. 03.04. - 09.05.2017r. Praktyki zawodowe klas III Technikum
17. 06. 04. 2017 r. Szkolenie Rady Pedagogicznej godz. 17:30
18. 13-18.04.2017r. Wiosenne przerwa świąteczna
19. 19.04.2017r. Śródokresowe zebrania z rodzicami- TECH 17:00, Drzwi otwarte
dla rodziców godz. 18.00-19:00
20. 20.04.2017r. Śródokresowe zebrania z rodzicami- ZSZ 17:00, Drzwi otwarte
dla rodziców godz. 18.00-19:00
21. 24.04.2017r. Ostateczny termin wystawienia ocen klas IV TECH + szkoły
dla dorosłych
22. 25.04.2017r. Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna klas IV TECH + szkoły
dla dorosłych 18:00
23. 28.04.2017r. Uroczyste zakończenie zajęć dydaktycznych dla klas IV TECH 12:00
+ szkoły dla dorosłych 16:00
24. 02.05.2017r. Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej: dzień wolny od zajęć
dydaktycznych
25. 04-24.05.2017r. Egzamin maturalny pisemny
26. 04-26.05.2017r. Egzamin maturalny ustny harmonogram ustali przewodniczący SZE
27. 7-8.05.2017r. Powiadomienie słuchaczy klas I i II o dopuszczeniu do sesji
egzaminacyjnej
28. 23.05.2017r.  Drzwi otwarte dla rodziców 18.00-19:00
29. 29.05.2016 r. Ostateczny termin powiadamiania rodziców i uczniów
o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych
oraz z zachowania uczniów klas TECH, ZSZ
30. 14.06.2017r. Ostateczny termin wystawienia rocznych ocen klasyfikacyjnych
oraz ocen z zachowania
31. 16.06.2017r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
32. 19.06.2017r. Rada Pedagogiczna – klasyfikacyjna 15:00
33. 20.06.2017r. Egzamin zawodowy - dzień wolny od zajęć dydaktycznych
34. 21-22.06.2017r. Złożenie świadectw i nagród do podpisu dyrektora
35. 23.06.2017r. Zakończenie roku szkolnego
36. 27.06.2017r. Rada Pedagogiczna – analityczna godz. 10:00
37. czerwiec- lipiec 2017 zgodnie z harmonogramem CKE Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe - etap praktyczny 
38. 02.07.2017r. Oddanie obiegówek nauczycieli
39. 24.06. - 31.08.2017r. Ferie letnie
* semestr II w szkołach zaocznych - 22.12.2016r - 30.06.2017r.
Szkolenie Rady Pedagogicznej zostanie ogłoszone w późniejszym terminie
     
Dyrekcja zastrzega prawo zmiany organizacji roku szkolnego 2016/2017

drukuj ()

  • opublikował: Wojciech Wiński
    data publikacji: 2010-09-27 19:02
  • zmodyfikował: Wojciech Wiński
    ostatnia modyfikacja: 2016-09-08 11:55

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8024
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-09-08 11:55

Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich

Os. Mielżyńskiego 5A, 62-020 Swarzędz

Dane kontaktowe

tel. (61) 817 57 04 , (61) 815 90 46
fax (61) 817 22 81

e-mail: zs1swarzedz@powiat.poznan.pl
strona internetowa: www.zs1-swarzedz.pl

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 65119
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2016-12-02 09:06

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl