Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

akapit

Informacja o wynikach naboru.
Oferta:  1/2015 z dnia 30.09.2015r.

Nazwa i adres jednostki:
Zespół Szkól Nr 1 w Swarzędzu
                                        62-020 Swarzędz
                                        Os. Mielżyńskiego 5a

Stanowisko: specjalista do spraw płac ½ etatu i kierownik gospodarczy ½ etatu
Imię, nazwisko: Monika Andrzejewska
Miejsce zamieszkania: Swarzędz
Uzasadnienie: Pani Monika Andrzejewska uzyskała największą ilość punktów i  spełniła 
wymagania określone w ofercie. 

                                                                           Dyrektor ZS nr 1
mgr inż. Przemysław Jankiewicz

_______________________________________________________________

 

Swarzędz, dnia 13.10.2015r.
 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Zespół Szkół Nr 1 w Swarzędzu
os. Mielżyńskiego 5a
62-020 Swarzędz

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty do spraw płac ½ etatu i kierownika gospodarczego ½ etatu do następnego etapu zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ofercie z dnia 30.09.2015r.:

1. Jędraszyk Agnieszka, 
2. Andrzejewska Monika, 
3. Rozynek Izabela,
4. Sieradzka Katarzyna,
5. Kłapkowska Mariola.

_____________________________________________________

 

 

 

Data zgłoszenia  30.09.2015r.          

Zespół Szkół Nr 1 w Swarzędzu
os. Mielżyńskiego 5a
62-020 Swarzędz

Oferta:1/2015

Stanowisko: specjalista do spraw płac ½ etatu i kierownik gospodarczy ½ etatu

 

Komórka organizacyjna: księgowość
Opis stanowiska:

1.  Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

- sporządzanie listy płac pracowników oraz rozliczanie wynagrodzeń i wypłaconych świadczeń,

- prowadzenie dokumentacji wypłat wynagrodzeń za czas choroby oraz zasiłków z ubezpieczenia społecznego, obliczanie i wypłacanie zgodnie z obowiązującymi przepisami ustaw: o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,

- prowadzenie kart wynagrodzeń i kart zasiłkowych pracowników, 

- ustalanie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz funduszu pracy, potrącanie i naliczanie oraz rozliczanie wypłaconych zasiłków, prowizji- przekazywanie składek od pracownika i zakładu pracy na rachunek ZUS,

- sporządzanie i przekazywanie do ZUS odpowiednich raportów imiennych i deklaracji rozliczeniowych w imieniu obsługiwanych płatników składek,

- sporządzanie imiennych raportów miesięcznych ZUS dla ubezpieczonych,

- obliczanie i pobieranie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,

- przekazywanie na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego pobraną zaliczkę podatkową pomniejszoną o ulgę podatkową i składek na ubezpieczenie zdrowotne,

- sporządzanie imiennych rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy dla podatników i Urzędu Skarbowego,

- sporządzanie sprawozdań GUS, MEN i innych, analiz dotyczących wynagrodzeń pracowniczych ( w tym nauczycieli) oraz ich pochodnych,

- sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych (PITÓW),

- przygotowywanie przelewów bankowych,

- prowadzenie kasy ZS1 ,

- obliczanie kapitału początkowego ZUS,

- rozliczanie delegacji,

- prowadzenie ksiąg inwentarzowych szkoły,

- realizacja zakupów wyposażenia materialnego szkoły zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz w oparciu o aktualne potrzeby i dyspozycje,

- zapewnienie sprawności techniczno- eksploatacyjnej budynku i urządzeń terenowych oraz zabezpieczenie majątku szkolnego,

- zarządzanie zespołem pracowników obsługi.

2.   Zależność służbowa;

-dyrektor, główna księgowa

      3.   Warunki pracy

            - umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu,

            - miejsce wykonywania pracy: Zespół Szkół Nr 1 w Swarzędzu.

Wymagania kwalifikacyjne niezbędne:

-  wykształcenie średnie i 6 lat doświadczenia zawodowego lub wyższe i 4 lata doświadczenia zawodowego ,

- niekaralność za przestępstwa przeciwko mieniu i obrotowi gospodarczemu.

 

Wymagania kwalifikacyjne dodatkowe:

-  dobra znajomość systemów operacyjnych Windows , programu ProgMan, Płatnik, Płace, Zlecone, Przelewy, Wyposażenie, Zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej,

- doświadczenie zawodowe na podobnych stanowiskach w oświacie,       

- umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,

- staranność, rzetelność, sumienność,

 

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys zawodowy.
 2. List motywacyjny.
 3. Ksero świadectw pracy i dyplomów potwierdzających wymagane kwalifikacje.
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych.
 5. Oświadczenie, o korzystaniu w pełni z praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego ani umyślne przestępstwa skarbowe.

Inne informacje:

Wskaźnik zatrudnienia w miesiącu wrześniu 2015 osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu wyniósł poniżej 6 %

Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty prosimy przesyłać na adres:

Zespół Szkół Nr 1 w Swarzędzu
os. Mielżyńskiego 5a
62-020 Swarzędz

do 10.10.2015r.

Od 01.09.2010 zatrudnimy nauczycieli przedmiotów

język angielski

geografia (dwóch nauczycieli)

religia

przedmioty logistyczne

drukuj (akapit)

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-10-11 14:04
 • zmodyfikował: Administrator systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-11-02 14:00

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1176
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-11-02 14:00

Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich

Os. Mielżyńskiego 5A, 62-020 Swarzędz

Dane kontaktowe

tel. (61) 817 57 04 , (61) 815 90 46
fax (61) 817 22 81

e-mail: zs1swarzedz@powiat.poznan.pl
strona internetowa: www.zs1-swarzedz.pl

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 84078
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-05-10 21:20

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl