Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Oferty pracy

                                                                                                Data zgłoszenia  02.11.2017r.          

 

                                                                                             Zespół Szkół Nr 1 w Swarzędzu

                                                                                             os. Mielżyńskiego 5a

                                                                                              62-020 Swarzędz

Oferta:                                       1/2017

Stanowisko:                               księgowy ½ etatu

                                                i samodzielny referent do spraw kadr ½ etatu

 

Komórka organizacyjna: księgowość

Opis stanowiska:

1.  Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

- realizowanie polityki zatrudnienia pracowników Zespołu Szkół Nr 1 w Swarzędzu w oparciu o Kartę Nauczyciela, Kodeks Pracy, ustawę o pracownikach samorządowych i wytyczne Dyrektora,

- prowadzenie teczek osobowych,

- przygotowywanie druków umów o pracę, zaszeregowań, zmian stawek płac, nagród,

- wydawanie świadectw pracy, 

- prowadzenie dokumentacji związanej z kapitałem początkowym,

- wydawanie legitymacji nauczycielskich,

- kompletowanie dokumentacji awansu zawodowego nauczycieli,

- oddawanie dokumentów do archiwum,

- zgłoszenie i wyrejestrowanie pracownika i jego rodziny oraz aktualizacja danych osobowych w ZUS,

- wystawianie zaświadczeń do ZUS o zatrudnieniu i dochodach emerytów,

- prowadzenie ewidencji czasu pracy (listy obecności, zwolnienia chorobowe, urlopy, nadgodziny, karty ewidencji czasu pracy),

- wykonywanie sprawozdań dotyczących polityki kadrowej szkoły (GUS, KO, Starostwo Powiatowe, Urząd Pracy),

- wystawienie zaświadczeń o zatrudnieniu,

- gromadzenie i przetwarzanie danych w programie Progman i Płatnik,

- przygotowanie druków umów zleceń i umów o dzieło,

- wystawienie faktur sprzedaży,

- przygotowywanie przelewów bankowych,

- dekretowanie dowodów księgowych,

-księgowanie dowodów księgowych.

2.   Zależność służbowa;

-dyrektor, główna księgowa. 

      3.   Warunki pracy

            - umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu,

            - miejsce wykonywania pracy: Zespół Szkół Nr 1 w Swarzędzu.

             Niezbędne wymagania kwalifikacyjne:

-  wykształcenie średnie i 4  lata  doświadczenia zawodowego lub wyższe i 2 lata doświadczenia zawodowego, 

- niekaralność za przestępstwa przeciwko mieniu i obrotowi gospodarczemu.

 

 

Dodatkowe Wymagania kwalifikacyjne :

-  dobra znajomość systemów operacyjnych Windows , programu ProgMan, Płatnik, Zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej,

- doświadczenie zawodowe na podobnych stanowiskach w oświacie,       

- umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,

- staranność, rzetelność, sumienność.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys zawodowy.
 2. List motywacyjny.
 3. Ksero świadectw pracy i dyplomów potwierdzających wymagane kwalifikacje.
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych.
 5. Oświadczenie, o korzystaniu w pełni z praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego ani umyślne przestępstwa skarbowe.

Inne informacje:

Wskaźnik zatrudnienia w miesiącu październiku 2017 osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu wyniósł poniżej 6 %.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty prosimy przesyłać na adres:

Zespół Szkół Nr 1 w Swarzędzu

os. Mielżyńskiego 5a

62-020 Swarzędz,

lub osobiście w sekretariacie Szkoły, w zaklejonych kopertach do 14.11.2017r.

 

Swarzędz dnia 15.11.2017r.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Zespół Szkół Nr 1 w Swarzędzu
os. Mielżyńskiego 5a 62-020 Swarzędz

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na wolne stanowisko urzędnicze księgowy 1/2 etatu i samodzielny referent do spraw kadr 1/2 etatu do naštępąego etapu zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ofercie z dnia 02.112017r.:

 1. Monika Swistek,
 2. Monika Olejnik- Kostka,
 3. Izabella Stencel.

 

 

Informacja o wynikach naboru.

 

 

Oferta:  1/2017 z dnia 02.11.2017r.

Nazwa i adres jednostki: Zespół Szkół Nr 1 w Swarzędzu

                                              62-020 Swarzędz

                                              Os. Mielżyńskiego 5a

Stanowisko: księgowy ½ etatu i samodzielny referent do spraw kadr ½ etatu

Imię, nazwisko: Monika Świstek

Miejsce zamieszkania: Swarzędz

Uzasadnienie: Pani Monika Świstek uzyskała największą ilość punktów i  spełniła wymagania określone w ofercie.

drukuj (Oferty pracy)

 • opublikował: Wojciech Wiński
  data publikacji: 2010-10-11 14:01
 • zmodyfikował: Administrator systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-11-22 19:51

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4438
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-11-22 19:51

Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich

Os. Mielżyńskiego 5A, 62-020 Swarzędz

Dane kontaktowe

tel. (61) 817 57 04 , (61) 815 90 46
fax (61) 817 22 81

e-mail: zs1swarzedz@powiat.poznan.pl
strona internetowa: www.zs1-swarzedz.pl

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 84068
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-05-10 21:20

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl